NIEUWSFLITS 4 2018

Promotiecampagne voor de kegelsport.

Met de Regiobode is afgesproken dat, beginnende in week 42 en daaropvolgende 4 weken, de promotie van de SKD2007 in de Regiobode zal verschijnen.
De promotie bestaat uit een vijftal door het DB vervaardigde advertenties. Wijs uw buren of iemand in uw familie, kennissen- of vriendenkring op deze promotie!

Beheercommissie

Thea Kleine heeft, zoals velen onder ons al weten, helaas om moverende redenen moeten besluiten haar taak als voorzitter van deze commissie neer te leggen. Dit wordt ten zeerste betreurd. Zij blijft, tot er een opvolger is, het takenpakket uitvoeren en blijft ook behouden voor bardiensten. Wie haar op gaat volgen is nog niet bekend. Op zaterdag 13 oktober zullen de leden van de Beheercommissie en het DB o.m. hierover van gedachten wisselen.

Inloop op woensdagmiddag 12 december a.s.

Op woensdag 12 december 2018 wordt het OGK middagtoernooi in ons kegelcentrum gehouden. Hierdoor zal de inloop op deze middag komen te vervallen.