Overweldigende belangstelling Nieuwjaarsreceptie 2019

“De Nederlandse norm is dat we oog hebben voor elkaar en het gedeelde belang”, zei onze koning in zijn kersttoespraak.

Dit gold ook duidelijk voor de Doesburgse kegelgemeenschap gezien de opkomst bij de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie op 5 januari j.l.

nieuwjaarsrec01nieuwjaarsrec02
Het Dagelijks Bestuur ontvangt de gasten.

Extra stoelen moesten uit de commissiekamer worden gehaald en uiteindelijk werden barkrukken gebruikt om een ieder een zitplaats te geven.

Bijna alle kegelaars, al dan niet vergezeld van partner, hebben op deze zaterdagmiddag onder genot van een snackje en drankje goede wensen voor het nieuwe jaar met elkaar uitgewisseld.

nieuwjaarsrec04nieuwjaarsrec08
De belangstelling was groot.

Dat we oog hebben voor elkaar en een gedeeld belang hebben, bleek al na de opening van ons kegelcentrum Doesborgh, alweer 7 jaar geleden, geldt nu nog steeds en hopelijk nog voor vele jaren!

 

De voorzitter heette iedereen welkom, in het bijzonder de burgemeester van Doesburg, Loes van der Meijs, die vergezeld was door de wethouder Birgit van Veldhuizen-van Oort en wenste uiteraard een ieder een gezond en sportief Nieuwjaar.

nieuwjaarsrec05nieuwjaarsrec10
De voorzitter van de SKD resp. De burgemeester en wethouder van Doesburg.

Hij memoreerde dat 2018 zowel hoogte- en dieptepunten heeft gekend.

Het financieel resultaat voor de SKD20007 was, volgens hem, tevredenstellend. Verder was hij echter wat minder optimistisch in deze nieuwjaarstoespraak.

De sluiting van een aantal kegelhuizen alsmede de daling van het aantal kegelaars baarde hem zorgen.

De promotiecampagne in de Regiobode in 2018 om het kegelen te promoten, kostte veel geld en heeft heel weinig opgeleverd. Volgens de voorzitter wordt onze kegelsport plaatselijk gemeden. Volgens hem zullen we er met de bonden en de clubs onze schouders onder moeten zetten om het kegelen meer bekendheid te geven en leden te werven want niets doen is geen optie. Verandering is volgens Cor de Jong de sleutel om het slot te openen.

nieuwjaarsrec06nieuwjaarsrec07
De huldiging van VOG 2.

Tot slot werd VOG2 gehuldigd met het behalen van het OGK Clubkampioenschap Heren Klasse 2.